Make it nightcore
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
mewmew 534e6a831c Update 'README.md' 1 yıl önce
.gitignore Create program 1 yıl önce
LICENSE Initial commit 1 yıl önce
README.md Update 'README.md' 1 yıl önce
nightcorify.sh Create program 1 yıl önce

README.md

Nightcorify

Makes songs into nightcore.

Usage

nightcorify [song name]

Dependencies

youtube-dl, ffmpeg