A fork of Glitch Social, a fork of Mastodon.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

21 wiersze
943B

 1. commit_message: '[ci skip]'
 2. files:
 3. - source: /app/javascript/mastodon/locales/en.json
 4. translation: /app/javascript/mastodon/locales/%two_letters_code%.json
 5. update_option: update_as_unapproved
 6. - source: /config/locales/en.yml
 7. translation: /config/locales/%two_letters_code%.yml
 8. update_option: update_as_unapproved
 9. - source: /config/locales/simple_form.en.yml
 10. translation: /config/locales/simple_form.%two_letters_code%.yml
 11. update_option: update_as_unapproved
 12. - source: /config/locales/activerecord.en.yml
 13. translation: /config/locales/activerecord.%two_letters_code%.yml
 14. update_option: update_as_unapproved
 15. - source: /config/locales/devise.en.yml
 16. translation: /config/locales/devise.%two_letters_code%.yml
 17. update_option: update_as_unapproved
 18. - source: /config/locales/doorkeeper.en.yml
 19. translation: /config/locales/doorkeeper.%two_letters_code%.yml
 20. update_option: update_as_unapproved